PROGRAMMA

Projectbureau Crailo 22-08-2018 270 keer bekeken

De belangrijkste uitdaging is op welke manier van het momenteel afgesloten terrein een levendig en met de omgeving verweven gebied kan worden gemaakt. Hierbij moet rekening worden gehouden met de kwaliteiten van de locatie en zijn omgeving.

Doelstelling is dat er een uniek gebied ontstaat met nieuwe bewoners en nieuwe arbeidsplaatsen, met een sterke verwevenheid met het recreatieve achterland. Dat vraagt om een ontwikkelvisie die verder reikt dan het uitsluitend reageren op de bestaande ruimtelijke kwaliteiten. Deze zijn samengevat in vijf pijlers.