PLANNING

Projectbureau Crailo 22-08-2018

De werkgroep ruimtelijke ordening (RO) is momenteel bezig met het opstellen van het stedenbouwkundigplan, de milieu effect rapportage (MER) en de voorbereidingen voor het bestemmingsplan. Zij worden daarbij ondersteund door een adviesbureau.

De verwachting is dat deze drie documenten in de zomer van 2020 gereed zijn. 
Van mei tot en met september 2018 loopt de aanbesteding en de selectie van voorgenoemde adviesbureau. In het najaar van 2018 start het winnende adviesbureau met het uitwerken van de opdracht.