Initiatieven

Regelmatig krijgen wij de vraag of er binnen Buurtschap Crailo ruimte is voor initiatieven.
Ja, die is er zeker!

Wat is precies een initiatief?
Dat is een fysiek plan voor het ontwikkelen en realiseren van bebouwing. Daarin in onderscheidt in:

Wooninitiatieven
Bij wooninitiatieven gaat het om een georganiseerde groep eindgebruikers die graag een eigen huis of woonplek willen bouwen op Crailo, zoals een bewonerscollectief of collectief particulier opdrachtgeverschap. 
NB: particulier opdrachtgeverschap (kavel) wordt niet als initiatief aangemerkt.

Maatschappelijke initiatieven
Maatschappelijke initiatieven zijn initiatieven gericht op sociale, maatschappelijke, educatieve en openbare dienstverlening.

Bedrijven geschikt voor functiemenging
Het gaat hierbij om kleinschalige ondernemingen die geschikt zijn voor functiemenging, zoals bedrijven in de creatieve sector.

Beleid en procedure
GEM Crailo heeft voor Buurtschap Crailo een ontwikkelstrategie gemaakt. Dit is nodig om te bepalen hoe de ontwikkeling van het buurtschap eruit komt te zien. Eén van de onderdelen van deze ontwikkelstrategie is het initiatievenbeleid (pagina 1 t/m 9). In dit beleid staan de voorwaarden waaraan een initiatief minimaal moet voldoen.


Daarnaast is er een initiatievenprocedure (pagina 10 t/m 12) uitgewerkt. Deze procedure geeft inzicht in de eisen waaraan moet worden voldaan om door GEM Crailo in behandeling te worden genomen. 

Binnen het Buurtschap Crailo is een drietal plekken aangewezen waarop een initiatief kan plaatsvinden. 
Op het onderstaande kaartje zijn de drie plekken aangegeven.

Locatie 1 (museumgebouw) is bestemd voor wonen, locatie 2 (garages) is een combinatie wonen + werken + maatschappelijk en locatie 3 is wonen. 

Terugblik informatiebijeenkomsten
Tijdens de informatiebijeenkomst van 25 mei jl. is uitgebreid stilgestaan bij de voorwaarden om als initiatief te kunnen deelnemen, de drie locaties binnen het buurtschap én de planning.

Klik hier om de presentatie van 25 mei 2021 terug te kijken.
Klik hier voor een overzicht met gestelde vragen & antwoorden.

Op 30 september jl. heeft de tweede bijeenkomst plaatsgevonden. Stedenbouwkundige Esther Vlaswinkel heeft een toelichting gegeven over de stedenbouwkundige randvoorwaarden. Daarnaast is er uitleg gegeven over de procedure. Aansluitend is er met de groep aanwezigen een bezoek gebracht aan de beide locaties. 

Klik hier voor het boekje uitwerking initiatiefkavels locatie 1 en 2. 


Aanmelden van een initiatief voor locatie 1 en 2 (gesloten)
De aanmeldingstermijn is inmiddels verstreken. Aanmelden van uw initiatief voor deze twee locaties is niet meer mogelijk. De GEM gaat met de initiatieven die zich hebben aangemeld de komende tijd in gesprek .

Lees hier het nieuwsitem terugblik eerste gespreksronde met initiatieven (25 november 2021)
Lees hier het nieuwsitem vijf initiatieven door naar de volgende ronde (5 januari 2022)

Heeft u vragen over dit onderwerp?
Stuur dan een e-mail naar projectbureau@crailo.nl

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.