Initiatieven

Regelmatig krijgen wij de vraag of er binnen Buurtschap Crailo ruimte is voor initiatieven.
Ja, die is er zeker!

Wat is precies een initiatief?
Dat is een fysiek plan voor het ontwikkelen en realiseren van bebouwing. Daarin in onderscheidt in:

Wooninitiatieven
Bij wooninitiatieven gaat het om een georganiseerde groep eindgebruikers die graag een eigen huis of woonplek willen bouwen op Crailo, zoals een bewonerscollectief of collectief particulier opdrachtgeverschap. 
NB: particulier opdrachtgeverschap (kavel) wordt niet als initiatief aangemerkt.

Maatschappelijke initiatieven
Maatschappelijke initiatieven zijn initiatieven gericht op sociale, maatschappelijke, educatieve en openbare dienstverlening.

Bedrijven geschikt voor functiemenging
Het gaat hierbij om kleinschalige ondernemingen die geschikt zijn voor functiemenging, zoals bedrijven in de creatieve sector.

Beleid en procedure
GEM Crailo heeft voor Buurtschap Crailo een ontwikkelstrategie gemaakt. Dit is nodig om te bepalen hoe de ontwikkeling van het buurtschap eruit komt te zien. Eén van de onderdelen van deze ontwikkelstrategie is het initiatievenbeleid (pagina 1 t/m 9). In dit beleid staan de voorwaarden waaraan een initiatief minimaal moet voldoen.


Daarnaast is er een initiatievenprocedure (pagina 10 t/m 12) uitgewerkt. Deze procedure geeft inzicht in de eisen waaraan moet worden voldaan om door GEM Crailo in behandeling te worden genomen. 

Binnen het Buurtschap Crailo is een drietal plekken aangewezen waarop een initiatief kan plaatsvinden. 
Op het onderstaande kaartje zijn de drie plekken aangegeven.

Locatie 1 (museumgebouw) is bestemd voor wonen, locatie 2 (garages) is een combinatie wonen + werken + maatschappelijk en locatie 3 is wonen. 

Winnaars locatie 1 en 2 (Kazernekwartier) bekend
De beoordelingscommissie van GEM Crailo was zeer positief over de kwaliteit van de ingediende ontwerpen. Aan de hand van de opgestelde toetsingscriteria is zij tot een eindbeoordeling gekomen.

Locatie 1: kavel museumgebouw
De winnaar voor de kavel van het museumgebouw is klein crailo, met haar goed doordachte ontwerp voor transformatie van het bestaande gebouw hebben zij op alle aspecten van de uitvraag het beste gescoord.
Klein crailo gaat negen appartementen in het gebouw realiseren.
Klik hier voor een impressie van het ontwerp van klein crailo. 
Update december 2023: GEM en vereniging klein crailo hebben de koopovereenkomst getekend.

Locatie 2: kavel garages
De winnaar voor de transformatie van de garages is BosBuren geworden. Hun prachtige, goed doordachte plan heeft ook zij op alle aspecten van de uitvraag het beste gescoord.
BosBuren gaat 14 woon-/werkeenheden realiseren.
Klik hier voor een impressie van het ontwerp van BosBuren.
Update december 2023: GEM en vereniging BosBuren hebben de koopovereenkomst getekend.

Beide winnaars voegen met hun initiatief een mooie bijdrage toe aan het buurtschap en geven invulling aan de ambities om het bestaande erfgoed van Crailo een nieuwe functie te geven.

Archiefstukken
Hieronder vindt u archiefstukken die verstrekt zijn als onderdeel van de initiatievenprocedure en eerder verschenen nieuwsitems:

Klik hier om de presentatie van 25 mei 2021 terug te kijken.
Klik hier voor een overzicht met gestelde vragen & antwoorden.

Klik hier voor het boekje uitwerking initiatiefkavels locatie 1 en 2. 

Heeft u vragen over dit onderwerp?
Stuur dan een e-mail naar projectbureau@crailo.nl

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.