Interview energie

Ingeborg Vos 05-01-2021 1103 keer bekeken

In dit vierde interview is het de beurt aan bouwsteen ‘energie’. We laten hiervoor assistent-projectleider Ingeborg Vos aan het woord. Ingeborg vertelt dat voor buurtschap Crailo gebruik wordt gemaakt van de zon als natuurlijke energiebron en warmtepompen voor de verwarming van de woningen.

Deze variant heet all-electric. Er wordt voldoende energie opgewekt voor het gehele buurtschap inclusief de benodigde energie voor elektrisch vervoer. Daken van woningen en bedrijven worden voorzien van zoveel mogelijk zonnepanelen. De woningen krijgen het label NOM mee (nul-op-de meter). Daarnaast komen in het openbaar gebied zonnepanelen op de daken van de buurthubs, de entreehub en op de pergola langs ecowal.

De all electric variant wordt ook wel smart grid genoemd en wordt al regelmatig toegepast in de nieuwe woonwijken. In buurtschap Crailo gaan we stapje verder en willen we als eerste wijk in Nederland toe naar future grid. Bij future grid wordt gebruik gemaakt van software waarbij wordt gestuurd in pieken en dalen op het elektriciteitsnet. Een goed voorbeeld is als midden in de zomer de zon volop schijnt en er dus veel energie wordt opgewekt. Veel mensen zijn dan op vakantie en er is een overschot aan energie. Dit overschot kan worden opgeslagen in bijvoorbeeld een buurtbatterij en kan in een ‘dal’ periode aangesproken worden. Om dit te regelen, wordt (naast een energieleverancier) een bedrijf aangetrokken dat zich bezig houdt met energiemanagement. Met de inzet van energiemanagement kunnen ook de laadpalen voor elektrische deelauto’s en eigen elektrische auto’s worden gekoppeld en aangestuurd. De laadpalen in het buurtschap kunnen straks energie opslaan dat is opgebouwd bij een overschot, maar kan de auto ook ontladen als er energie voor de woningen nodig is. Dit is nog toekomstmuziek en mag wettelijk nog niet maar hierop kan al wel geanticipeerd worden. Je kunt als gebruiker bijvoorbeeld softwarematig instellen dat de accu van de (deel)auto altijd voor minimaal 70% vol blijft. Het zou natuurlijk jammer zijn als je bij je elektrische (deel)auto komt en constateert dat deze leeg is ….

In 2020 zijn de eerste gesprekken met energieleveranciers gestart en dit wordt in 2021 voortgezet.

Wat betekent dit alles voor de toekomstige bewoners/bedrijven? Ingeborg vertelt dat de ontwikkelaar bij de gronduitgifte randvoorwaarden meer krijgt voor het plaatsen van zonnepanelen en warmtepompen. Een bewoner koopt of huurt zijn/haar woning dus inclusief de zonnepanelen en warmtepomp. Er zijn plannen om een energieorganisatie (bijvoorbeeld een coöperatie) op te richten die het beheer, het onderhoud en de financiële afwikkeling van het energieconcept voor haar rekening neemt. Toekomstige bewoners en bedrijven kunnen lid worden van de coöperatie en zo mede-eigenaar van de zonnepanelen en laadpalen.

De eindgebruiker moet van ons een energiepakket krijgen dat duidelijk, betaalbaar en financieel aantrekkelijk is en voldoet aan de wettelijke eisen. Buurtschap Crailo werkt toe om klaar te zijn voor de regelgeving uit het klimaatakkoord van 2050!


Ingeborg Vos (assistent projectleider energie)

Cookie-instellingen