Over Crailo (historie)

In 2017 hebben de gemeenten Gooise Meren, Hilversum en Laren het 40 hectare tellende gebied Crailo aangekocht van de provincie Noord-Holland. Het voormalige kazerneterrein Crailo is misschien wel de meest begeerde ontwikkellocatie in ’t Gooi.

Het gebied ligt prachtig in het groen en grenst aan de uitgestrekte heide tussen Hilversum en Bussum. De locatie sluit aan op de bebouwde kern van Bussum. Het enorme terrein is nu nog afgezonderd, weinig toegankelijk en ietwat geheimzinnig. In de nabije toekomst zal er echter worden gewoond en gewerkt, in nauwe samenhang met de natuur.

HISTORIE

De A1 is één van de belangrijkste verbindingsaders in Nederland, en loopt vlak langs het plangebied. Al voor de Tweede Wereldoorlog wordt er begonnen aan de aanleg van deze weg. Uiteindelijk is-ie voltooid in 1951. Op deze foto uit 1967 is de aanleg van het viaduct bij de legerplaats Crailo te zien.

In eerste instantie staan de Gooische Natuurvrienden in 1938 niet echt te springen om de komst van de militaire kazerne. Desondanks begint de lokale bevolking al snel te profiteren van de handelsmogelijkheden en werkgelegenheid die de 600 tot 1000 militairen met zich meebrengen.
De kazerne probeert in de jaren die volgen de relaties met de regio goed te houden. Zo komen leden van het Bussumse gemeentebestuur kijken als er zich plechtigheden afspelen op het terrein, en loopt het Tamboerkorps van de kazerne een aantal keren mee in optochten door de straten van het dorp. Ook worden er op de kazerne inzamelingsacties gehouden voor gehandicapte kinderen, hun verzorgers en de aanschaf van blindengeleidehonden. Deze honden krijgen hierdoor zelfs vaak de naam Palm of Rita (Regiment InTendAnce). Voor deze activiteiten krijgt de kazerne van het gemeentebestuur ‘De Kleine Johannes, een plaatselijke onderscheiding die jaarlijks gegeven wordt aan een burger die zich verdienstelijk heeft gemaakt binnen de gemeenschap. Aan het einde van de twintigste eeuw is de kazerne dan ook goed ingebed in de lokale gemeenschap.

Einde van de legerplaats
De kazerne krijgt tijdens de Koude Oorlog steeds meer functies. Zo staat nu nog veel dat is gebouwd voor de herscholing van dienstplichtige militairen, zoals lesgebouwen, een brandweeroefenterrein met waterwinplaats, en zelfs een rampenterrein voor de reddingsdienst met ‘veilige bouwvallen ingestorte huizen’.

Met het einde van de Koude Oorlog en daarmee de dienstplicht, is de legerplaats niet meer nodig. In 1992 wordt er dan ook een asielzoekerscentrum ondergebracht. Hier verblijven tot in 2016 nog mensen totdat ook dit uiteindelijk wordt gesloten. Verder wordt het rampenterrein af en toe nog als expositieruimte gebruikt.

Lees hier meer informatie over de Kolonel Palmkazerne. The Missing Link uit Utrecht heeft onderzoek gedaan naar het verhaal achter de plek Crailo. Benieuwd naar deze informatie? Klik dan hier voor het PDF document.

Cookie-instellingen