Buurtschap

Nieuw buurtschap in 't Gooi...
Crailo wordt een plek om naar toe te gaan en een nieuwe 'knoop' in het netwerk van 't Gooi. Met de ontwikkeling van de voormalige Kolonel Palmkazerne krijgt 't Gooi er een nieuw buurtschap bij. Een buurtschap met een eigen identiteit, waarvan de bijzondere geschiedenis, het aanwezige natuurlijke landschap en de duurzame ambities (energie, mobiliteit en biodiversiteit) samen het karakter vormen.

Wonen
Er komen in het buurtschap 590 woningen/appartementen. Crailo heeft met circa 14 woningen per hectare een lage bebouwingsdichtheid. 33% van de woningen valt binnen het sociale segment, 27%  binnen middelduur en 40% in het dure segment.
Er komen zowel huur- als koopwoningen/appartementen.

Werken | ondernemen
Voor bedrijfsmatige activiteiten is binnen het buurtschap circa 5 hectare gereserveerd.
In deelgebied Op Zuid wordt Campus Crailo ontwikkelt. Bij het entreegebouw is ruimte voor zo'n 0,5-1,0 ha met bedrijven/voorzieningen en mobiliteitshub. En tot slot circa 1,0-1,5 ha creatieve bedrijven gemengd met wonen op het Kazernekwartier.

Natuur en bebouwing in cijfers
Het hele gebied beslaat zo’n 41 hectare ofwel 410.000 m2. Daarvan gaat circa 4,8 hectare naar Goois Natuurreservaat toe wat direct omgezet wordt in natuur. Dan blijft er circa 36,2 hectare over om het buurtschap op te ontwikkelen.

Zo’n 6,8 hectare hiervan is bestaand groen en blijft behouden, we zijn er zuinig op. Door het toekomstig buurtschap loopt ook het Gebed zonder End, een groene structuur die behouden blijft.
Vervolgens komt daar nog eens 12,4 hectare nieuw aan te leggen groen bij. De ecowal die als afscheiding met het Goois Natuurreservaat wordt aangelegd in deelgebied Op Zuid is hier onderdeel van. Zo komen er ook nieuwe bomen, o.a. langs de Laan van Crailo en wordt er nieuwe heide aangeplant zodat de Bussumse hei als het ware naar binnen wordt getrokken de wijk in.

Totaal is er dan 19,2 hectare groen in Buurtschap Crailo aanwezig: 192.000 m2!

Maar wist u dat er ook water komt in het buurtschap. In deelgebied Op Zuid komt ongeveer 5.000 m2 water te liggen ter bevordering van de biodiversiteit in het gebied. Dit gebeurt in de vorm van nieuw aan te leggen poelen.

Natuurlijk is er ook verharding nodig, zo’n 3,1 hectare van de totale ruimte is daarvoor gereserveerd.

Een groot deel hiervan betreft voetpaden en fietspaden, het restant is nodig voor de wegen en parkeerplaatsen.

Naast de vierkante meters groen, water en verharding blijft er zo’n 13,5 hectare over voor de bouw van woningen, appartementen, bedrijven, buurthubs etc. Om op verschillende plekken in het buurtschap appartementen te realiseren met hier en daar een wordt meer groene ruimte om de bebouwing heen gecreëerd.

Samengevat
Landschap is leidend met circa 54% (groen en water) en stedenbouw is te gast met circa 46% (bebouwing en verharding).

Op de pagina's Stedenbouwkundigplan en Bestemmingsplan vindt u meer achtergrondinformatie over de planvorming voor dit prachtige gebied. 

Klik hier voor een overzicht van veelgestelde vragen over het project. 
Klik hier om het buurtschap paspoort te bekijken. 

Cookie-instellingen