Welkom

Verleden
Crailo was ooit een levendig gebied waar onder andere dienstplichtig militairen werden opgeleid en de eerste opvang werd geboden aan asielzoekers. Een zestal gebouwen op de voormalige kolonel Palmkazerne vormt een bijzonder bouwkundig ensemble dat het behouden waard is. Verscholen in het groen staan hier en daar oude badhuisjes met eenzelfde karakter als het ensemble. 

Heden
De gemeenten Gooise Meren, Hilversum en Laren hebben in 2017 samen besloten dat er een plan moet komen voor Crailo. Buurtschap Crailo, een buurtschap in de natuur.
Er komen 590 woningen en daarnaast nog circa 5 hectare bedrijvigheid.

Crailo ligt regionaal gezien direct ontsloten aan de A1 en heeft daardoor niet alleen aantrekkingskracht voor ’t Gooi, maar ook voor de Metropoolregio Amsterdam. 

De locatie Crailo vormt een cruciale schakel tussen de natuurgebieden ten zuiden en ten noorden van de A1. Het functioneren van het in 2015 gerealiseerde ecoduct kan een impuls krijgen door het zuidwestelijke flank van het gebied bij de natuurzone te betrekken.

Achtergrond en plannen
Het eerste plandeel (Kazernekwartier) wordt ontwikkeld door een aantal partijen: BPD Ontwikkeling B.V., De Alliantie Ontwikkeling B.V. en een drietal particuliere-/zakelijke initiatieven. 

Op de pagina's Stedenbouwkundigplan en Bestemmingsplan vindt u meer achtergrondinformatie over de planvorming voor dit prachtige gebied. Op de pagina's Wonen en Ondernemen leest u meer over de plannen voor dit gebied.

Klik hier voor een overzicht van veelgestelde vragen.

Bent u op zoek naar genomen besluiten, achterliggende stukken, moties e.d. van de samenwerkende gemeenten, dan kunt u daarvoor terecht op de website respectievelijk gemeente Gooise Meren, Hilversum en Laren.

Nieuws

Cookie-instellingen