GEM Crailo en vereniging BosBuren ondertekenen koopovereenkomst herontwikkeling garageloodsen

Ingeborg Vos 20-12-2023 1608 keer bekeken

Wonen en werken in twee voormalige militaire garageloodsen op Crailo. Dat is wat de bewoners van vereniging BosBuren gaan doen. Hoe bijzonder is dat en wat komt er allemaal bij kijken? De eerste officiële stap is het tekenen van de koopovereenkomst.

Koopovereenkomst
Woensdag 20 december heeft de GEM samen met vereniging BosBuren een koopovereenkomst getekend. Daarmee koopt vereniging BosBuren twee garageloodsen binnen Buurtschap Crailo met aan de achterzijde een stuk grond voor de tuinen. Vereniging BosBuren is één van de twee CPO groepen (collectief particulier opdrachtgeverschap) die op het terrein woningbouw ontwikkelen.
Zij hebben in het voorjaar van 2021 meegedaan met de openbare initiatievenprocedure.

Woon-/werkunits
Vereniging BosBuren gaat de twee garageloodsen transformeren naar 14 woon-/werkunits. Het plan van BosBuren is in 2022 geselecteerd op basis van de kwaliteit van het plan. Op een zorgvuldige wijze en met respect voor het karakter van de historische gebouwen wordt een gevarieerd programma van woon-/werkunits gerealiseerd. Het plan geeft invulling aan bij de ambities voor Buurtschap Crailo voor natuurinclusief bouwen, een toekomstgericht mobiliteitsconcept en een duurzaam energiesysteem.

Projectdirecteur Nanne Zwiep zegt verheugd te zijn met dit plan. “Het is een mooi plan, maar het is ook fantastisch dat hier een CPO ontwikkeling plaatsvindt, het draagt bij aan een goede mix van ontwikkel- en woonvormen in Buurtschap Crailo. Een compliment aan BosBuren en hun architecten Oomen Ontwerpt + Bastiaan Jongerius architecten is echt op z’n plaats. De aankomende bewoners kunnen hier, zoals zij het zelf zeggen hun duurzame en buurzame project realiseren! ”

In 2024 start de bouw en in 2025 worden de woon/werkunits opgeleverd.

Het plan
BosBuren wordt een kleine woon-werk-gemeenschap. De 14 woningen zijn van verschillende grootte, bijna allemaal met werkruimte aan huis. Daarnaast is er een gemeenschappelijk ruimte in het midden, die kan worden gebruikt om te ontmoeten, te vieren, te hobbyen, te klussen & verbinden, voor hun zelf en het buurtschap er omheen. De gebouwen worden toekomstbestendig gemaakt en nul-op-de-meter. Het (ver)bouwen gaat circulair en met behoud van de flexibele indeling zodat in de toekomst het woon- of werkgedeelte aangepast kan worden aan de volgende generatie bewoners.

De BosBuren
Sanne Oomen – één van de initiatiefnemers – vertelt: ‘ons straatje’ wordt toekomstbestendig op meerdere niveaus. Het begint met onze bewonersgroep van letterlijk 0 tot 70. Ook voor alle leeftijden die daartussen zitten wordt het een feestje. Onze ondernemers houden zich ook op werkniveau bezig met een betere wereld: door hun beroep en passie in de creatieve, duurzame of zorgzame sector. Doordat we niet alleen duurzaam, maar ook echt buurzaam willen zijn, staat privacy op één, maar zijn we wel stuk voor stuk elkaars aanleunwoning, voor als het even bij iemand tegenzit. Naast onze buren staat de natuur bij ons hoog in het vaandel. Daarom worden we met liefde buren van elkaar èn Buren van het Bos.

Cookie-instellingen