Ondernemen

Binnen het gebied is bijna 50% gereserveerd voor bestaand en nieuw groen alsmede voor nieuwe natuur. Voor woonfuncties is circa 13 hectare opgenomen en voor bedrijfsmatige activiteiten 5 hectare. De bedrijvigheid is voorzien voor 2,4 hectare op Crailo-Zuid en 1,2 hectare rond het ensemble. Daarnaast is er een zoekgebied opgenomen voor 1,4 hectare bedrijvigheid. Afhankelijk van de aard en de omvang kan die bedrijvigheid
een plaats krijgen op Crailo-Zuid, rond het entreegebied ter hoogte van de afslag met de A1 dan wel rond het ensemble. 

 • Veel gestelde vragen...

  Projectbureau Crailo 09-05-2019 205 keer bekeken

  Is er al een bestemmingsplan? Wanneer kan ik een woning kopen? Komen er ook huurwoningen? Deze en andere vragen worden regelmatig gesteld rond ontwikkeling van buurtschap Crailo. Lees meer over Veel gestelde vragen...

 • Start planprocedure en inloopavond

  Projectbureau Crailo 25-04-2019 614 keer bekeken

  De gemeenten Gooise Meren, Hilversum en Laren starten de ruimtelijke planprocedure voor de ontwikkeling van buurtschap Crailo. Hiervoor is de Notitie Reikwijdte en Detailniveau en de Uitgangspuntennotie opgesteld. Lees meer over Start planprocedure en inloopavond

 • AMBITIEDOCUMENT

  Projectbureau Crailo 22-08-2018 309 keer bekeken

  Het ambitiedocument vormt het kompas bij het maken van keuzes bij de planvorming en de ontwikkeling van Crailo. Het verleidt en inspireert initiatiefnemers toe het maken van innovatieve plannen, met als doel dat het nieuwe Crailo een uniek en onderscheidend karakter krijgt. Lees meer over AMBITIEDOCUMENT

 • PLANNING

  Projectbureau Crailo 22-08-2018 553 keer bekeken

  De werkgroep ruimtelijke ordening (RO) is momenteel bezig met het opstellen van het stedenbouwkundigplan, de milieu effect rapportage (MER) en de voorbereidingen voor het bestemmingsplan. Lees meer over PLANNING