Ondernemen

Binnen het gebied is bijna 50% gereserveerd voor bestaand en nieuw groen alsmede voor nieuwe natuur. Voor woonfuncties is circa 13 hectare opgenomen en voor bedrijfsmatige activiteiten 5 hectare. De bedrijvigheid is voorzien voor 2,4 hectare op Crailo-Zuid en 1,2 hectare rond het ensemble. Daarnaast is er een zoekgebied opgenomen voor 1,4 hectare bedrijvigheid. Afhankelijk van de aard en de omvang kan die bedrijvigheid
een plaats krijgen op Crailo-Zuid, rond het entreegebied ter hoogte van de afslag met de A1 dan wel rond het ensemble. 

 • Crailo opent haar deuren

  Projectbureau Crailo 15-02-2019

  Zaterdag 2 maart 2019 opent Crailo haar deuren. Tussen 11.00 – 14.00 uur bent u van harte welkom op het terrein van de Kolonel Palmkazerne aan de Amersfoortsestraatweg 85A in Bussum. Neem een kijkje in de keuken van de ontwerpers voor Buurtschap Crailo. Lees meer over Crailo opent haar deuren

 • AMBITIEDOCUMENT

  Projectbureau Crailo 22-08-2018

  Het ambitiedocument vormt het kompas bij het maken van keuzes bij de planvorming en de ontwikkeling van Crailo. Het verleidt en inspireert initiatiefnemers toe het maken van innovatieve plannen, met als doel dat het nieuwe Crailo een uniek en onderscheidend karakter krijgt. Lees meer over AMBITIEDOCUMENT

 • PLANNING

  Projectbureau Crailo 22-08-2018

  De werkgroep ruimtelijke ordening (RO) is momenteel bezig met het opstellen van het stedenbouwkundigplan, de milieu effect rapportage (MER) en de voorbereidingen voor het bestemmingsplan. Zij worden daarbij ondersteund door een adviesbureau. Lees meer over PLANNING