Bestemmingsplan

Op dit moment wordt er gewerkt aan de afronding van het bestemmingsplan én de milieueffect rapportage. Dit is nodig om de ontwikkeling van buurtschap Crailo juridisch planologisch mogelijk te maken.

Het bestemmingsplan wordt ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad van de gemeenten Gooise Meren, Hilversum en Laren. Voorafgaand wordt het bestemmingsplan ter inzage gelegd en kunnen er zienswijzen worden ingediend.

Dit zal egin 2021 plaatsvinden. 

Klik hier voor een overzicht van veelgestelde vragen over het project. 

Cookie-instellingen