Wonen

Binnen het gebied is bijna 50% gereserveerd voor bestaand en nieuw groen alsook voor nieuwe natuur. Voor woonfuncties is binnen het plan circa 13 hectare opgenomen en voor bedrijfsmatige activiteiten 5 hectare. De bedrijvigheid is voorzien voor 2,4 hectare op Crailo-Zuid en 1,2 hectare rond het ensemble (voormalige Kolonel Palmkazerne). Daarnaast is er een zoekgebied opgenomen voor 1,4 hectare bedrijvigheid. Afhankelijk van de aard en de omvang kan die bedrijvigheid een plaats krijgen op Crailo-Zuid, rond het entreegebied ter hoogte van de afslag met de A1 als wel rond het ensemble. 

Binnen de uitgeefbare grond voor woningbouw zijn volgens de laatste berekeningen circa 500 woningen voorzien. Op een bruto gebied van 35 (40 – 5) hectare is dat een dichtheid van 14 woningen per hectare. Een derde van de woningen zal als sociale huurwoning worden gerealiseerd. 

 • Veel gestelde vragen...

  Projectbureau Crailo 09-05-2019 204 keer bekeken

  Is er al een bestemmingsplan? Wanneer kan ik een woning kopen? Komen er ook huurwoningen? Deze en andere vragen worden regelmatig gesteld rond ontwikkeling van buurtschap Crailo. Lees meer over Veel gestelde vragen...

 • Start planprocedure en inloopavond

  Projectbureau Crailo 25-04-2019 613 keer bekeken

  De gemeenten Gooise Meren, Hilversum en Laren starten de ruimtelijke planprocedure voor de ontwikkeling van buurtschap Crailo. Hiervoor is de Notitie Reikwijdte en Detailniveau en de Uitgangspuntennotie opgesteld. Lees meer over Start planprocedure en inloopavond

 • AMBITIEDOCUMENT

  Projectbureau Crailo 22-08-2018 1006 keer bekeken

  Het ambitiedocument vormt het kompas bij het maken van keuzes bij de planvorming en de ontwikkeling van Crailo. Het verleidt en inspireert initiatiefnemers toe het maken van innovatieve plannen, met als doel dat het nieuwe Crailo een uniek en onderscheidend karakter krijgt. Lees meer over AMBITIEDOCUMENT

 • PLANNING

  Projectbureau Crailo 22-08-2018 471 keer bekeken

  De werkgroep ruimtelijke ordening (RO) is momenteel bezig met het opstellen van het stedenbouwkundigplan, de milieu effect rapportage (MER) en de voorbereidingen voor het bestemmingsplan. Lees meer over PLANNING