Van PVC-buis naar faunapassage

Ingeborg Vos 11-03-2024 927 keer bekeken

Ontdek in de week van de circulariteit (11 – 16 maart) hoe circulaire en duurzame elementen in het buurtschap worden toegepast. Materialen en circulariteit is één van de twaalf bouwstenen uit het Rad van Crailo. Hieronder omschrijven we een aantal voorbeelden.

Takkenrillen
In het kader van compenserende maatregelen ten behoeve van de Flora en Faunawet zijn er in het buurtschap op diverse plekken takkenrillen met marterhopen gemaakt. Het is mooi om te zien dat direct na de aanleg vogels hun intrede namen en reetjes achter de takkenrillen een rustplek vonden.

Gebruik snoeihout voor het aanbrengen van takkenrillen

Infiltratiesysteem
We denken na over klimaatvriendelijk ontwerpen van de buitenruimte. Bij hevige regenbuien moet het regenwater rustig kunnen infiltreren in de grond. Bij de voormalige appèlplaats op het Kazernekwartier is een infiltratievoorziening met waterberging gemaakt. Deze voorziening bestaat uit oude betonstraatstenen die op het terrein lagen. Deze zijn los gestort zodat er voldoende holle ruimtes zijn om regenwater te bergen. Op de betonstraatstenen ligt een antiworteldoek en een laag aarde.

Gebruik oude betonstraatstenen als infiltratievoorziening met waterberging

Hergebruik natuurlijke materialen
Binnen het gebied van Buurtschap Crailo worden zo veel mogelijk bomen bewaard en nieuwe bomen aangeplant. We ontkomen er ondanks dat niet aan dat er soms toch bomen worden gerooid. In dat geval worden de takken gebruikt voor takkenrillen, de boomstammen en stobben voor het maken van flora- en fauna voorzieningen zoals een schuilplaats voor dieren of een plek waar zwammen en paddenstoelen kunnen groeien.

Gebruik stobben voor flora en faunavoorzieningen

Het Crailoterrein heeft in het verleden diverse functies gehad waaronder het gebruik als kazerne. Het gebied is in de Tweede wereldoorlog gebombardeerd, er is daarna herbouwd en bijgebouwd. Delen van de bodem bevatten metalen, puinstukken, glas enz. De grond wordt machinaal gezeefd en op die manier weer geschikt gemaakt voor verwerking binnen het terrein.

Zeven van grond

Van PVC-buis naar faunapassage
Bij het bouwrijp maken wordt de oude ondergrondse infrastructuur verwijderd. De vrijkomende materialen worden volgens de duurzaamheidsladder verwerkt. Dit houdt in dat er eerst wordt gekeken of er een nuttige toepassing binnen het projectgebied kan worden gevonden. Een voorbeeld hiervan is het hergebruik van een PVC-buis ten behoeve van faunapassages door het hekwerk langs het Gebed zonder End.

Gebruik oude PVC-buis t.b.v. faunapassages

Cookie-instellingen