Monumentenschildjes voor gebouwen voormalige Kolonel Palmkazerne

Ingeborg Vos 21-11-2023 1182 keer bekeken

Het college van burgemeester en wethouders van Gooise Meren besloten in september van dit jaar om een aantal legeringsgebouwen op het terrein van de voormalige Kolonel Palmkazerne in Bussum, deelplan Kazernekwartier, samen aan te wijzen als gemeentelijk monument.

De zes gebouwen rondom de appèlplaats en de 2 schoorstenen van het voormalig keukengebouw krijgen de gemeentelijke monumentenstatus.

Deze bijzondere status is maandag 20 november 2023 ook tastbaar gemaakt. De speciale monumentenschildjes voor dit complex zijn uitgereikt. De schildjes worden nu nog niet aan de gevels bevestigd, dat gebeurt later.

Bij dit bijzondere moment waren vanuit de gemeente Gooise Meren wethouder Nico Schimmel en Hugo Bellaart aanwezig. Vanuit het Cuypersgenootschap waren Norman Vervat en Leo Dubbelaar erbij. Uiteraard was ook Nanne Zwiep (projectdirecteur GEM Crailo) van de partij, evenals Alwin Snijders, namens de nieuwe eigenaar en gebiedsontwikkelaar BPD.

Achtergrondinformatie:
In het voorjaar van 2017 heeft vereniging en stichting het Cuypersgenootschap een aanvraag gedaan bij gemeente Gooise Meren, voor de gemeentelijke monumentenstatus van de voormalige Kolonel Palmkazerne. De kazerne, in 1938-1939 gebouwd ter ondersteuning van de verdediging van de grenslinies van Nederland, is een ontwerp van kapitein der genie A.G.M. Boost (1900-1985). Na 1940 zijn er nog verschillende gebouwen aan het complex toegevoegd. Behoud van de belangrijkste gebouwen op het kazerneterrein, die op het grondgebied van Gooise Meren liggen,  is altijd het uitgangspunt geweest.

Voordat een besluit genomen werd op de aanvraag monumentenstatus hebben diverse onderzoeken plaatsgevonden en is er veel overleg geweest tussen bestuur, GEM Crailo en de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit & Erfgoed (CRK&E). Uit die onderzoeken bleek dat de cultuurhistorische en stedenbouwkundige  waarde van de gebouwen hoog is.

Op 17 januari 2022 is gestart met de voorselectie voor de gronduitgifte van deelplan Kazernekwartier I voor ontwikkelende marktpartijen. Bij het zien van het winnende ontwerp voor de herontwikkeling door gebiedsontwikkelaar BPD bleken het erfgoedbelang en de onderzoeken zo goed meegenomen in het ontwerp dat het toekennen van de gemeentelijke monumentenstatus zeer verenigbaar is.

Na gesprekken in 2023 met alle partijen, BPD en de afdeling erfgoed van Gooise Meren is besloten om de plannen voor herontwikkeling als kader te nemen voor de aanwijzing van de Kolonel Palmkazerne als gemeentelijk monument. Hierin zijn alle partijen akkoord gegaan. De aanwijzing treedt inwerking bij overdracht van de gebouwen van GEM Crailo naar BPD.

 

Foto: Bob Awick

Cookie-instellingen