Jaarlijkse controle tijdelijke vleermuiskasten

Ingeborg Vos 09-11-2022 999 keer bekeken

De provincie Noord-Holland heeft GEM Crailo ontheffing verleend in het kader van soortbescherming onder de Wet natuurbescherming voor de sloop, nieuwbouw en renovatie van panden voor de ontwikkeling van Buurtschap Crailo.

 Als compenserende maatregel zijn in de noordelijke omgeving van het plangebied 42 tijdelijke verblijfplaatsen in de vorm van vleermuiskasten geplaatst. Daarnaast zijn er acht kraamkasten op palen geplaatst als compensatie voor het aantasten van twee kraamverblijven. In het midden en zuidelijk deel van Crailo zijn er bolle vleermuiskastenen een faunatoren geplaatst, is er gevelbetimmering aangebracht én boeiboorden gerealiseerd.

De vleermuiskasten moeten functioneel zijn en blijven tijdens de periode van de werkzaamheden binnen het plangebied, tot de gewenningsperiode van de te realiseren permanente alternatieve verblijfplaatsen is verstreken. De kasten worden jaarlijks gecontroleerd en als het nodig is gerepareerd. De ecologen van advies en ingenieursbureau Tauw hebben in de maanden juli en augustus deze controle uitgevoerd.

Dit trof de ecoloog aan tijdens het veldbezoek
De 42 tijdelijke vleermuiskasten hangen verspreid over huizen aan de Anne-Franklaan, Boomkleverlaan, Koekoeklaan, Leeuweriklaan en Roodborstlaan. Op alle adressen waren de vleermuiskasten in goede staat, maar op het moment van controle niet bezet. Er zijn bij een aantal van de vleermuiskasten uitwerpselen gevonden onder de kast die duiden op (eerdere) aanwezigheid.

De kraamkasten op Crailo Noord zijn in goede staat en vertonen geen gebreken. Tijdens de controle bleken drie van de acht kraamkasten bezet. In totaal zijn, verdeeld over de kasten, drie gewone dwergvleermuizen aangetroffen. Tijdens de controle van de zomer-/paarkasten is één gewone dwergvleermuis aangetroffen in de vleermuiskast aan de Leeuweriklaan.

Van de 20 bolle vleermuiskasten aan de bomen waren er drie met spechtengaten. Deze kasten moeten gerepareerd worden om de functionaliteit te waarborgen en anders vervangen worden. Verder waren alle bolle vleermuiskasten in goede staat.

Conclusie monitoring 2022
De alternatieve voorzieningen zijn functioneel en ontdekt door de vleermuizen. Vijf van de zes paalkasten waren tijdens de controle bewoond. Enkele voorzieningen worden gerepareerd en/of vervangen om de functionaliteit te waarborgen. De monitoring zal jaarlijks worden herhaald totdat alle permanente voorzieningen voor vleermuizen zijn gerealiseerd in het projectgebied.

Cookie-instellingen