Duurzaamheid en circulariteit bij bouwrijp maken Kazernekwartier

Ingeborg Vos 06-09-2023 1448 keer bekeken

Reimert Bouw en Infrastructuur heeft de opdracht gekregen voor het bouwrijp maken van deelgebied Kazernekwartier. Het uitvoeringsteam is aan de slag gegaan met het opruimen van het terrein (zowel boven als onder de grond).

Na het opruimen is de nieuwe riolering aangelegd en wordt het gebied voorzien van tijdelijke bouwwegen. Duurzaamheid is een belangrijk speerpunt voor GEM Crailo, zowel in het ontwerp als in de uitvoering. Toekomstbestendige keuzes maken en materialen zoveel mogelijk hergebruiken zijn de voornaamste uitgangspunten.

Rioleringssysteem
Een goed voorbeeld hiervan is het gekozen rioleringssysteem. Vuilwater uit de huishoudens gaat via een traditioneel rioolsysteem naar de waterzuivering. Regenwater wordt verwerkt via diverse infiltratiesystemen. Reimert uitvoerder Henk van Boven vertelt: “We krijgen nu en in de toekomst steeds vaker te maken met extreme weersomstandigheden. Van extreme droogte tot extreme natte weersomstandigheden. Het is daarom belangrijk om ervoor te zorgen dat we water in de bodem behouden maar tegelijkertijd ook genoeg opslagruimte voor het water creëren wanneer het extreem nat is. We hebben hiervoor een infiltratievoorziening aangelegd onder de voormalige appèlplaats.”


Hergebruik materialen in infiltratievoorziening op de appèlplaats

Circulariteit
De infiltratievoorziening is direct een mooi voorbeeld van hoe ‘oude’ materialen worden hergebruikt in het buurtschap. “Om een waterberging onder de grond te creëren is een grote hoeveelheid oude betonstraatstenen vanuit het terrein los gestort en vervolgens afgewerkt met anti-worteldoek, grond en straks ook beplanting. De holle ruimtes tussen de losse stenen zorgen voor voldoende ruimte om overtollig water te bergen zodat het langzaam terug de grond in kan infiltreren”, vertellen Fred Bransen, (directievoerder van GEM Crailo) en Robert van Eerden (Projectleider GEM Crailo en initiatiefnemer voor de waterberging).  

Henk van Boven vertelt dat dit niet de enige circulaire maatregel is die wordt toegepast in Crailo: “We proberen in het buurtschap zoveel mogelijk circulair te werk te gaan. Zo wordt bijvoorbeeld een groot aantal van de bestaande gebouwen behouden en voorzien van een nieuwe functie, niet alleen als woonruimte, maar ook bijvoorbeeld een restaurant.

Het puin van de gebouwen die wel gesloopt worden wordt gebruikt als fundering onder de bouwwegen.” Ook op het gebied van flora en fauna wordt goed nagedacht over verantwoorde oplossingen. Oude betonduikers worden ingezet als wildtunnels en zoveel mogelijk bomen en struiken worden behouden. “Ondanks onze inspanningen om zoveel mogelijk groen te behouden of her te gebruiken kunnen we er soms niet omheen dat er bomen gerooid moeten worden. Hier gaan we dan creatief mee om. De stammen van gerooide bomen worden bijvoorbeeld gebruikt om schuilplaatsen voor dieren mee te creëren en ook de takken worden gebruikt om te vlechten of stapelen tot takkenrillen/marterhopen die ook als schuilplaats of broedplaats kunnen dienen”, vertelt Henk van Boven enthousiast.


Gebruik van PVC-buis ten behoeve van faunapassages door hekwerk

Op dit moment is de aannemer bezig met het aanleggen van de bouwwegen, bestaande uit puingranulaat, oude gebakken klinkers en betonklinkers. De oplevering van de werkzaamheden voor het bouwrijp maken van dit deelplan staat gepland voor begin oktober.


Aanbrengen van granulaat en machinaal straten

Cookie-instellingen