interview identiteit

Ingeborg Vos 17-12-2020 1543 keer bekeken

In dit derde interview laten we Esther Vlaswinkel, stedenbouwkundige bij SVP aan het woord over de toekomstige identiteit van het buurtschap.

In het stedenbouwkundig- en landschapsplan wordt gesproken over de vier duurzame bouwstenen van buurtschap Crailo. De focus wordt hiermee gelegd op identiteit, biodiversiteit, mobiliteit en energie. In vier interviews worden deze bouwstenen nader toegelicht door experts. In het eerste interview was de mobiliteit het centrale onderwerp en in het tweede interview is ecologie/ biodiversiteit nader belicht. 

U heeft ons vast al vaker horen zeggen: het landschap is leidend bij buurtschap Crailo. Dit gaat niet alleen over waar we bouwen maar ook hoe we gaan bouwen. En dat bepaalt voor een groot deel de sfeer in het buurtschap. De drie deelgebieden krijgen een eigen identiteit, die past bij het nu al aanwezige karakter van het gebied.

Zo worden bijvoorbeeld in elk deelgebied andere materialen gebruikt.
Het Kazernekwartier met haar historische identiteit krijgt gebouwen die bestaan uit baksteen, tijdloos materiaal. We zoeken hier de harmonie tussen de bestaande bebouwing en de nieuwe bebouwing, met mooie verfijnde metselwerkdetails. Er komen gebouwen die wat meer vrij staan op het terrein, campusachtig. Maar steeds met in het achterhoofd de vorm en de sfeer van de oude bebouwing.

Op de Hei heeft een natuurlijk karakter en daar sluit de bebouwing op aan. Het komen compacte clusters van gebouwen, die met zichtlijnen door het landschap met elkaar worden verbonden. Esther vat dit mooi samen: ‘ in dit gebied ‘praten’ gebouwen en landschap met elkaar. Dit vraagt straks een hele goede samenwerking tussen architect en landschapper.

In Op Zuid komt de individuele expressie meer tot uiting en worden ook vrije kavels uitgegeven. Gebouwen mogen heel verschillend zijn, want we maken hier een nieuw stevig groen raamwerk, dat voor de verbinding zorgt. Een beetje zoals het frame van een letterbak! Ook blijft zo het militaire verleden nog goed zichtbaar, de badhuisjes blijven behouden en de huidige bomenlanen en oude barakken vormen de basis van de orthogonale (rechthoekige) structuur.

In buurtschap Crailo is duurzaamheid hét uitgangspunt. Esther: ‘We hebben ons best gedaan dit op een logische manier te koppelen aan de identiteit van de deelgebieden. En wat mij betreft is dit goed gelukt!’. In het Kazernekwartier met zijn historische karakter, bevinden zich de ontmoetingsplekken en wordt gestreefd naar sociale duurzaamheid. In de paviljoens komt deels wonen en deels werken en in het kopgebouw (het oude keukengebouw) waar vroeger de soldaten elkaar troffen, komt het gevoel van community weer terug.

In het gebied Op de Hei draagt natuurlijke duurzaamheid bij aan de identiteit door te bouwen met natuurlijk (afbreekbare) materialen. De woningen vormen hier één geheel met de flora en fauna.

Op Zuid heeft een open karakter met weinig bomen. Zonne-energie komt hier centraal te staan en bij de ecowal komt een pergola met zonnepanelen (We vertellen hier meer over in het vierde interview over energie). Technische duurzaamheid is hier het thema en dat mag je gaan zien in de woningen én in de bedrijven. Ontwikkelaars worden uitgedaagd om innovatieve materialen te gebruiken. Dat past dan weer goed bij de individuele expressie.

Ook hebben we in buurtschap Crailo een aantal duurzame iconen benoemd, die geven identiteit aan het buurtschap als geheel.

De Spiegelhorst (het voormalige opleidingscentrum van defensie) is er hier één van en dit gebouw gaat voor het hele gebied een rol vervullen. Het zal een stoer gebouw worden met nieuwe gevels en dus een heel ander uiterlijk. Het wordt een soort bijenkorf van wonen, werken en horeca.

Het entreegebied/entreehub vormt het gezicht van Crailo aan de kant van de snelweg A1 en is voor het hele buurtschap belangrijk. Hier komen verschillende wijkfuncties zoals de parkeergarage voor bezoekers van het buurtschap en gedacht wordt aan een kleine buurtsupermarkt en flexibele vergaderplekken.

En de buurthubs tot slot worden plekken waar de deelauto’s komen te staan en waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten. Elk deelgebied krijgt zijn eigen buurthub met accentverschillen. De basis wordt door ons aangereikt, de details kunnen door de bewoners zelf worden ingevuld.

En het mooie is, besluit Esther, Crailo wordt niet alleen voor haar bewoners: in het hele gebied kun je straks recreëren: eerst een lekkere wandeling met een rondje over de hei en daarna uitrusten en iets drinken bij de Appélplaats of in de Spiegelhorst…

Het vierde en laatste interview uit deze serie gaat over energie, dan komt assistent projectleider Ingeborg Vos aan het woord. Aan het eind van dit jaar komt er als afsluiting nog een bonus interview waarin het ‘Rad van Crailo’ nader wordt toegelicht. Hou deze website dus in de gaten!
 

  Esther Vlaswinkel (SVP architectuur en stedenbouw)

Cookie-instellingen